maanantai 9. marraskuuta 2015

OPINTOMATKA HELSINKIIN SOTE UUDISTUKSEN JÄJILLE 6.11.2015Terveyden edistämisen yamk-opiskelijoiden henkilöstöjohtamisen opinnot huipentuivat opintomatkaan Helsinkiin. Matkan tekoa väritti mediassa näkyvästi esillä ollut sote-uudistus, josta luvattiin antaa päätös päivän aikana. Johtamisen opinnoissa olimme pohtineet sote-uudistusta eri näkökulmista ja tähän päivään oli valmistauduttu tarkkaan mietityillä kysymyksillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä työskentelevinä uudistus olisi merkittävä meille niin työntekijöinä kuin asiakkainakin.

Monipuolinen palvelukeskus kätkee sisäänsä suuren sydämen

Aloitimme matkamme vierailemalla Riistavuoren palvelukeskuksessa, missä työn laadun arviointi on viety kenties pidemmälle kuin missään muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Vuonna 2009 Helsingin sosiaalivirasto oli myöntänyt palvelukeskukselle Innovaatio –kilpailun toisen sijan. Kehittämistyötä oltiin jatkettu sinnikkäästi ja vuonna 2014 palvelukeskus sai kaupunginjohtajan laatupalkinnon ykkössijan sekä laatukeskukselta EFQM:n mukaisesti neljä tähteä. Matkan varrella vanhustenkeskus on muuttunut monipuoliseksi palvelukeskukseksi, jonka sisälle mahtuu uskomaton määrä innovatiivisia toimintoja helsinkiläisille ikäihmisille sekä työttömille. Palvelukeskuksen toiminnan ydin on asiakaslähtöisyys ja yli sukupolvien ulottuva vuorovaikutuksellinen toiminta.  Palvelukeskuksessa työskentelee moniammattillinen henkilöstö toimintakykyä tukevassa lyhytaikaisyksikössä, tehostetun palveluasumisen talossa, arviointiin ja kuntoutukseen keskittyvissä ryhmäkodeissa sekä palvelukeskuksen erilaisissa toiminnoissa.

                                                                           


Riistavuoren palvelukeskuksen lämmin ja ihmisyyttä arvostava ilmapiiri teki vaikutuksen ryhmäämme. Työntekijöiden puheesta huokui ammattiylpeys ja halu tarjota hyvä ja osallistava arki asukkaille. Kuntouttavaa työotetta toteutettiin yli ammattirajojen. Yksilöllinen ja arkea tukeva Riistavuoren toimintakulttuuri pitäisi saada jokaiseen asiakaskohtaamiseen tähtiajatukseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähellä ihmistä

Astellessamme Sosiaali- ja terveysministeriöön pohdimme, ehtisikö peruspalveluministeri Juha Rehula tapaamaan meitä jännittävän päivän keskellä. Saavuttuamme perille kuulimme Rehulan olevan valmistelemassa sote-päätöstä. Päätöksen syntyminen hallituspuolueiden kesken osoittautui olevan odotettua haasteellisempaa. Sen sijaan saimme tavata alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin sekä sosiaalineuvos Kari Haaviston. He raottivat meille sote-päätöksen taustaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä ei keskitytä vain hallinnolliseen uudistukseen, vaan tavoitteena on toiminnallisen muutoksen kautta saada aikaan aito asiakaslähtöinen palvelurakenne. Pöysti korosti, että moniammatillisen palveluverkoston halutaan olevan lähellä ihmistä ja helposti saavutettavissa. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat limittyneinä. Pöysti toivoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olevan läpileikkaavana tavoitteena eri yhteiskunnan sektoreilla kuten liikenne- ja ympäristösuunnittelussa. Pöysti pohti myös digiteknologian hyötyjä ja haittoja. Digitalisoinnilla voidaan vähentää työn kuormittavuutta, mutta miten mitata mahdollisia uhkia, kuten keskittymättömyyttä ja häiriökäyttäytymistä.


                                                                       


Päällimmäisenä Kari Haaviston puheenvuorosta meille jäi mieleen kestävyysvajeen puolittaminen tukemalla väestön toimintakykyä. Toimintakyvyn parantaminen samassa suhteessa kuin eliniän pidentyminen auttaa valtion kestävyysvajeen paikkaamista. Terveyden edistämisen ammattilaisina meitä lämmitti puhe ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Miten tämä tulee näkymään käytännössä tiukassa taloustilanteessa? Haavisto muistutti, että itsehoidossaan aktiivinen asiakas, joka ei käytä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, on edullisin asiakas.

Aivoterveyden ylläpidolla muistisairauksia vastaan

Pikkuparlamentissa keskityimme muistisairauksiin ja meitä viriteltiin aivoterveyden ylläpitämiseen. Kansanedustaja ja muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ihastutti innollaan puhua muistisairauksista. Oli ilo tavata lämminhenkinen, asiantunteva ja vastuuntuntoinen kansanedustaja, joka oli perehtynyt lähettämiimme kysymyksiin huolella. Hänen näkemyksensä mukaan Suomi on yksi kärkimaista muistisairauksien hoidossa.  Vaikka suomessa on laitostava hoitokulttuuri, niin muistisairauksia ei enää nähdä toivottomina sairauksina. Aivoterveyden ylläpitämiseksi on löydetty toimivia ja hyvin arkisia keinoja, kuten ravitsemuksesta huolehtiminen ja aktiivinen liikunta. Mäkisalo-Ropponen piti tärkeänä sairauksien etenemisen hidastamista oikealla hoidolla. Muistiliitossa on pohdittu yhteisökotitoimintaa muistisairaiden kodinomaisena hoitomuotona. Mäkisalo-Ropponen halusi tuoda keskusteluun myös työikäisten muistisairaudet, joiden diagnosoiminen usein viivästyy ja aiheuttaa haittaa sairastuneelle. Tarpeita vastaavia palveluja ei ole. Työhyvinvoinnin näkökulmasta tulisi huomioida kognitiivinen ergonomia. Yleisesti muistisairaudet poikkeavat muista sairauksista ja hoitotyöhön tarvitaan asiantuntevia muistihoitajia.

                                                                          

Merja Mäkisalo- Ropponen halusi aidosti jakaa kanssamme asiantuntijuuttaan, ja suhtautui meihin arvostavasti. On hienoa, että meillä on hänen kaltaisensa henkilö muistiliiton puheenjohtajana. Hän pystyy edistämään muistisairaiden asioiden ajamista. Huolimatta siitä, että meillä on paljon kehitettävää muistisairaiden palveluiden kehittämisessä, olemme kuitenkin kansanvälisesti edelläkävijöitä monissa muistiasioissa.

Ajankohtaisia aiheita eduskunnan kyselytunnilla

Päivämme päättyi osallistumalla eduskunnan kyselytunnille Sibelius Akatemian uudistetuissa tiloissa. Paikalla oli noin 75% kansanedustajista. Vivahteikasta keskustelua käytiin muun muassa postilaitoksen nykytilasta, eläinsuojelunlain uudistuksesta sekä verotuskysymyksistä. Oppositiopuolueet haastoivat hallituspuolueiden ministereitä kiperillä kysymyksillä. Iltapäivälehdistö pohti otsikoissa puhuttaako kulisseissa valmisteltava sote-päätös kyselytunnilla, mutta kaikkien yllätykseksi sote-uudistus ei kuulunut kyselytunnin ohjelmistoon.

                                                                             


Opintomatka oli meille merkittävä, koska se vahvisti meidän halua suuntautua eteenpäin työelämässä. Opinnot ovat valmistaneet meitä kohtamaan näitä haasteita. Päivään sisältyi myös haikea tunnelma, koska vietimme viimeistä yhteistä opintopäivää ryhmänä. 


9.11.2015 
Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat:
 Johanna Alanen, Ninni Gästgifvars-Puuska, Kirsi Keski-Nisula, 
Hanna Mörö, Riitta Rantala ja Johanna Vuoriaho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti