tiistai 24. tammikuuta 2012

Mitä kohti olemme menossa? - sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta pohdittiin TAMKissa
Konsultti Jukka Ohtonen, kansanedustaja Hanna Tainio ja aamupäivän puheenjohtajana toiminut yliopettaja Varpu Lipponen
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus – mitä kohti olemme menossa, oli Tampereen ammattikorkeakoulussa 19.1.2012 järjestetyn tulevaisuusseminaarin pääteema. Seminaariin osallistuivat ensimmäistä kertaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat sekä lähes 70 työelämän edustajaa Pirkanmaalta. Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa kyseinen seminaari on jo muodostunut perinteeksi.

Seminaaripäivän avauspuheenvuorossa kansanedustaja Hanna Tainio käsitteli mm. sosiaali- ja terveysalan palvelujen järjestämistä sekä niiden rahoitusta tulevaisuudessa. Tainion mielestä uudistukset eivät tule tapahtumaan yhden vaalikauden aikana, vaan niihin on varattava useampi vaalikausi. Nykyisellä kuntarakenteella näihin muutoksiin ei voi vastata.

Konsultti Jukka Ohtonen jatkoi tilastotietoihin perustuvassa esityksessään Terveydenhuollon muutossuuntia 2010-luvulla kanssa samoilla linjoilla kuin kansanedustaja Tainio. Terveydenhuoltoa kehitettäessä Ohtonen näki alan rakenteisiin vaikuttamisen ensi arvoisen tärkeäksi ja painotti, että ”rahoitusta muutettaessa on puhuttava aina palvelurakenteen muuttamisesta”.

Myös Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Briitta Koskiaho nosti esityksessään Olemmeko mekin matkalla markkinoistamisesta Suuren yhteiskunnan ideaalin toteuttamiseen kuten britit, esiin monia merkittäviä huolenaiheita. ”Perusturva ei pidä, solidaarisuuslupaus ei kanna ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut hyvin sattumanvaraisia. Ihmisten ja olosuhteiden erilaisuus pitäisi ottaa huomioon palveluita järjestettäessä. Tämä edellyttää tarpeiden, tilanteiden ja olosuhteiden mukaista toimintaa. Nähtäväksi jää, kääntyykö uusi lehti sosiaalipolitiikassa vai onko kyse vain paikkauksesta?”

Seminaarin päätteeksi tutkijatohtori Markus Vinnari Itä-Suomen yliopistosta johdatteli yleisön tulevaisuuden tutkimuksen tarjoamiin menetelmiin ja totesi: ”Vaikka tulevaisuuden tutkimusta on tehty kauan, tieteenalana se on vielä varsin nuori. Kehittyvänä alana se tarjoaa joka tapauksessa hyviä työkaluja varsinkin työelämässä toimiville.”

Teksti: Seppo Pajari ja Varpu Lipponen
Kuva: Seppo Pajari