keskiviikko 11. marraskuuta 2015

OPINTOMATKALLA TERVEYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ HELSINGISSÄ

Olemme neljä Tampereen ammattikorkeakoulun ylemmän Amk- tutkinnon opiskelijaa ja opiskelemme terveyden edistämistä. Henkilöstöjohtamisen kurssiin meillä sisältyi opintomatka Helsinkiin, joka toteutui 5.11.2015. Päivän aikana vierailimme Riistavuoren palvelukeskuksessa, Sosiaali- ja terveysministeriössä, Pikkuparlamentissa sekä osallistuimme eduskunnan kyselytunnille.Päivän aloitimme vierailemalla Riistavuoren palvelukeskuksessa, jossa pääsimme tutustumaan heidän monipuoliseen toimintaansa. Riistavuori on useamman palvelutalon kokonaisuus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden alaisuudessa. Palveluyksiköiden toiminta on keskittynyt muistisairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä heidän omaistensa tukemiseen. Riistavuoren monipuolinen toiminta sisältää arviointi- ja kuntoutusosaston, lyhytaikaishoidon yksikön, asumispalveluyksikön, ryhmäasumisen palveluja sekä päivätoimintaa Helsingin kaupungin eläkeläisille. Keskus tarjoaa monenlaista avointa palvelua kuten ravintolapalvelut, jotka ovat avoinna myös muillekin kuin Riistavuoren asukkaille. Muistisairaiden kohtaamisessa käytetään apuna TunTeva-menetelmää, joka pyrkii ottamaan jokaisen ihmisen huomioon yksilönä.Palvelukeskus tukee asiakkaidensa henkistä, fyysistä ja sosiaalista vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Palvelukeskuksen toiminnan ydin onkin asiakaslähtöisyys ja yli sukupolvien ulottuva toiminta joka on vuorovaikutuksellista. Palvelukeskuksessa järjestetään erilaisia retkiä, muskareita ja muuta toimintaa ja mieltä ylläpitäviä ryhmiä. Mannerheimin lastensuojeluliiton Terho -kerhoprojekti myös yhdistää Ikäihmisiä ja lapsia. Palvelukeskuksessa asiakkailla on myös mahdollisuus käyttää itsenäisesti päivittäin kuntosalia.

Asiakkaiden lisäksi myös henkilöstö ja sen hyvinvointi on huomioitu Riistavuoressa. Osaamisen johtaminen on siellä suunnitelmallista, järjestelmällistä ja strategialähtöistä; henkilöstön osaamiseen panostaminen tuo tuottavuuden lisäksi työhyvinvointia. Riistavuoressa osaamisen johtaminen sisältää henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joita toteutetaan laajalla ja säännöllisellä koulutustarjonnalla sekä talon ulkopuolisesti että sisäisesti. Koulutuksesta saatu tieto hyödynnetään jakamalla vastuualueittain. Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat käytäntönä Riistavuoressa. Meneillään on juuri kysely koko henkilöstölle kehityskeskusteluiden kehittämiseksi. Jokaisella palveluyksiköllä on oma tuloskortti, joka on samassa linjassa koko palvelukeskuksen tuloskortin kanssa. Palkitsemisjärjestelmällä henkilöstöä motivoidaan hyviin työsuorituksiin ja itsensä kehittämiseen. Osaamisen johtamisen vaikuttavuutta ja onnistumista mitataan sekä esimies- että työntekijä -kyselyillä. Riistavuoressa on myös ideointi sallittua  - jopa suotavaa!Riistavuoressa tapasimme aivojumpparyhmän, joka muodostui vapaaehtoisista ikäihmisistä. Ryhmää veti talossa työskentelevä toimintaterapeutti, joka YAMK-opintojensa opinnäytetyönään oli rakentanut  aivojumppaa kehittävää toimintaa ja veti Riistavuoressa toimivaa ryhmää. Ryhmän toiminta oli alkanut tämän vuoden tammikuussa. Ryhmälle oli tehty muistitestit toiminnan alkaessa. Toimintaan kuului erilaista aivojumppaa, he ratkoivat/pohtivat mm. vastauksia Einsteinin kysymyksiin. Ryhmä oli toiminut yhdessä tämän vuoden ja he olivat nyt kokemusasiantuntijoina kertomassa meille kokemuksiaan. Ryhmän jäsenet kertoivat muuttuneensa toiminnan aikana aktiivisemmiksi, virkeimmiksi, rohkeimmiksi. He keskustelivat aktiivisesti ryhmän kokoontuessa. Muistitestit olivat huomattavasti parantuneet ryhmän toiminnan myötä. Ryhmän kokemukset olivat todella positiiviset.  Riistavuoren palvelukeskuksesta suuntasimme matkamme kohti Helsingin keskustaa Sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriössä oli suunniteltu tapaaminen ministeri Rehulan kanssa. Meneillään oli kuitenkin neuvottelut sote-palveluista emmekä tavanneet ministeri Rehulaa. Tapaamiseemme saapui alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kertomaan sote-tilanteesta ja samalla saimme vastauksia aiheesta oleviin kysymyksiimme. Saimme myös kiireisen aamupäivän jälkeen “ministeriötason kahvit”.

Kävimme tapaamassa myös kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposta Pikku-parlamentissa. Tapaamisen aiheena oli muistisairaudet sekä niiden ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja tutkimukseen liittyvät asiat. Merja Mäkisalo-Ropponen toimii Muistiliiton puheenjohtajana ja työskentelee aktiivisesti tiedottajana muistisairauksien ehkäisyssä sekä muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.Myös Eduskunnassa toimii “Muistikerho”  ja muistiasiat ovat Eduskunnassa esillä muutenkin paljon. Muistisairauksien ennaltaehkäisy on muistin huoltoa ja muistisairauksia aiheuttavien sairauksien ennaltaehkäisyä. Muistiliitto Ry:llä on niin sanottu 11 kohtaa aivoterveyden edistämiseksi  ja muistisairauksien ehkäisemiseksi.  Merja Mäkisalo-Ropponen korosti  näistä tekijöistä aktiivisen liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä sekä muistihäiriöitä aiheuttavien sairauksien hoitoa, kuten diabetes, hyperkolesterolemia, sydämen vajaatoiminta, kilpirauhassairaudet ja verenpainetauti. Aivojen hyvinvoinnille on tärkeää myös riittävä lepo ja uni, harrastukset ja sosiaaliset suhteet, aivojumppa sekä päihteettömyys.

Ennen eduskunnan kyselytunnille osallistumista kävimme tiiminä hetken rentoutumassa ravintolassa hyvää ruokaa nauttien ja  yhteisen päivän kunniaksi lasillliset viiniä kilauttaen.Eduskunnan kyselytunnin seuraaminen oli mielenkiintoinen kokemus. Toki sote-asiat eivät nyt olleet pinnalla, koska neuvottelut olivat vielä kesken. Mutta kansanedustajat nostivat esiin päivän polttavia kysymyksiä ja ministerit vastasivat parhaansa mukaan. Pientä erimielisyyttäkin tuli esiin asioiden käsittelyssä kuten asiaan kuuluu. Kiinnitimme huomiota ulkoministeri Timo Soinin väsyneeseen olemukseen ja seuraavana päivänä kuulimmekin uutisista hänen sairastuneen kuumeeseen Indonesian matkansa jälkeen. Kokemuksena hyvin mielenkiintoista seurata paikan päällä eduskunnan kyselytuntia. Lähtiessä saimme astua suoraan lehdistön syliin heidän odottaessaan ministereitä ja kansanedustajia ovella.

Kaiken kaikkiaan päivä oli uuvuttava, mutta erittäin antoisa. Erityisesti Merja Mäkisalo-Ropposen tapaaminen jäi mieleemme ja herätti paljon ajatuksia muistisairaiden ihmisten terveyden edistämiseen liittyen. Muistisairaudet tulevat lisääntymään merkittävästi väestön ikääntymisen myötä, jos resursseja ei lisätä terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäisevään työhön muistisairauksien osalta. Terveelliset elämäntavat  ovat hyvä perusta aivoterveydelle! Aivoja tulee hoitaa!HOPE
Jaana Hartonen, Carita Knaapi, Marja Ollila, Anne Perälä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti