torstai 20. joulukuuta 2012

Hyvinvointia Kotitorilta!Kotitori on vuodesta 2009 helpottanut tamperelaisten ikäihmisten selviytymistä kotona. Toiminta-ajatuksena on ”kaikki saman katon alta” asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan kuuntelemalla, sillä asiakas itse on paras asiantuntija omien tarpeiden hahmottamisessa. Ratkaisukeskeinen toiminta on aktiivisessa käytössä Kotitorilla, osataan esittää oikeita kysymyksiä ja ollaan läsnä asiakkaan tilanteessa. Tämä on tuonut toivottua tulosta, sillä asiakkailta on tullut suurta kiitosta Kotitorin toiminnasta. Asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi juuri sellaisena kuin he ovat. Asiakastyytyväisyyskyselyissä Kotitorin Puutarhakadun toiminta onkin saanut jatkuvasti yli nelosen keskiarvon, arvosteluasteikon ollessa 1-5.

Kotitorin toiminnassa on panostettu matalan kynnyksen luomiseen, mikä on onnistunut mainiosti. Kotitorilta asiakas saa tietoa 3. sektorin, yksityisen ja kaupungin tarjoamista palveluista. Samalla asiakasta neuvotaan Kelan ja kotitalousvähennysten sekä muiden huomioitavien asioiden kanssa. 

Hyvään ja kannattavaan tulokseen vaaditaan motivoituneita työntekijöitä. ”Sallivassa ja innostavassa ilmapiirissä on ihana tehdä töitä yhdessä”, kertoo iloisena haastateltava Kotitorin työntekijä Jenni Leijo. Kotitori on Leijon mukaan mielenkiintoinen työpaikka, missä saa olla mukana kehittämässä toimintaa. Jokainen työntekijä kasvaa toisensa mukana, ”yksin ei ole mitään”, epätäydellisyyden salliminen helpottaa myös asiakkaiden puutteellisuuden ymmärtämistä. Näistä tekijöistä saadaan luotua lämmin ja houkutteleva ilmapiiri Kotitorin tiloihin, mikä välittyy asiakkaallekin.  

Kotitori on monimutkainen konsepti, missä on mukana monta organisaatiota. Siitä huolimatta Kotitorin uudenlainen johtamistyyli saa Leijon kiitokset, sillä monelta suunnalta tuleva johtaminen antaa eväät parempaan työtulokseen. Monen eri ihmisen silmät ja korvat hahmottavat erilaisia asioita, mikä luo rikkauden johtamiseen ja ohjaamiseen. Silti jokaisen työntekijän mielipidettä kuunnellaan, mikä on avain työntekijän arvostukseen.

Kotitori on ollut monen ikäihmisen pelastus, täältä asiakas on saanut kuuntelua ja ymmärrystä! Ja ennen kaikkea Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen, sillä Kotitori on ostettu palvelu ja kannattavuusluvut kiinnostavat. Kotitori onkin todella kannattava konsepti, se on tuonut kaupungille miljoonan säästöt, joten ei ole ihme, että tällainen malli herättää mielenkiintoa muissa kaupungeissa.


Teksti: Laura Sylve

Elämäniloisen ja valmistuvan opiskelijan mietteitäValoisa ja pirteä Jenni Leijo on opiskellut TAMKin terveyden edistämisen koulutusohjelmassa. Valmistuminen on ovella, sillä yamk-tutkinnon hän saa valmiiksi ennen joulua. Hänen mietteet muutaman vuoden opiskeluajoista ovat positiiviset, mutta myös rankat. Mutta niinhän se on, että kivikkoinen tie tuo suuremman tyydytyksen kuin tasainen ja siloteltu tie. 

Jennin pohjakoulutuksena on geronomin tutkinto, vanhustyön asiantuntijuus. Hänellä on pitkä ja vaihteleva työkokemus yksityiseltä, 3.sektorilta sekä kaupungin palveluksesta. Elämänkokemusta on kertynyt, mutta Jenni mainitseekin osuvasti, että aina on uutta opittavaa ja hän on aina ollut innokas opiskelemaan työn ohessa. Yamk-tutkinnon myötä tiedonhankinta on helpottunut ja kokonaisuuksien hahmottamiseen on tullut selkeyttä ja vahvuutta. 

Suurimman kiitoksen oppimiskokemuksesta Jenni tahtoo antaa ihanalle ryhmänohjaajalle Varpulle sekä motivoivalle ryhmälleen. Jokaisella ryhmäläisellä on oma tarinansa ja historiansa, erilaisuus on tuonut suuren rikkauden. Ainutlaatuinen kokemus on antanut laajemman perspektiivin katsoa maailmaa ja erilaiset näkökulmat ovat avanneet silmät kokonaisuuksien näkemiselle.

Opettajien pohjaton tasku

 Jennin mielestä opiskelu oli organisoitu hyvin ja suuren kiitoksen hän haluaa antaa opettajien ”pohjattomalle taskulle”, mistä he löysivät juuri oikeat ja kannustavat sanat jokaiselle opiskelijalle. Opettajat ja luennoitsijat osasivat kertoa laajasti ja kattavasti isoista ja tärkeistä asioista, heiltä sai kuitenkin myös tukea, turvaa ja motivointia. Jenni mainitsee myös tärkeänä tukijana oman perheensä, ilman heitä opiskelu ei olisi sujunut!

Jouluvalmistelut vievät seuraavaksi Jennin mukanaan, mutta hän lupaa nauttia edes hetken suuresta ja hienosta saavutuksestaan, sillä sen hän on ansainnut.
Lämpimät onnittelut kaikille valmistuville!

Teksti: Laura Sylve