YAMK

Terveyden edistämisen koulutusohjelma

SISÄLTÖ
Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa voidaan syventyä vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien terveyden edistämiseen tai työterveyshuoltoon.

Ikääntyvien terveyden edistämisen syventävät opinnot tuottavat sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin ikääntyvien terveyden edistämisen asiantuntijoita, jotka toimivat työyhteisöjen ja työmenetelmien kehittäjinä ja / tai esimiehinä.

Työterveyshuoltoa syventävät opinnot tuottavat työterveyshuollon asiantuntijuuteen perustuen sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka toimivat työyhteisöjen kehittäjinä ja / tai esimiehinä.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina verkkopedagogiikkaa hyväksi käyttäen. Opinnot kestävät 1½ vuotta ja ne voi suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on normaalisti kahdesta kolmeen päivää kerran kuukaudessa, muuna aikana on itsenäistä opiskelua tiimeissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Koulutusohjelmasta valmistuu erityisasiantuntijoita, joilla on vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien terveyden edistämisen tai työterveyshuollon asiantuntijuuden lisäksi sosiaali- ja terveysalan johtamisen, kehittämisen ja tutkimuksen asiantuntijuutta.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti