tiistai 10. marraskuuta 2015Opintomatka Helsinkiin 5.11.2015

Riistavuoren palvelukeskus, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Eduskunta.

Saavuimme 5.11.15 klo 9 Helsinkiin opintokäynnille. Koska asumme eri paikoissa, osa tuli junalla, bussilla tai kävellen perille. Päivästä näytti tulevan aurinkoinen. Ensimmäinen vierailukohteemme oli Riistavuoren palvelukeskus. Riistavuoren palvelukeskus on monipuolinen ikäihmisten palvelukeskus, jossa on kolme tehostetun palveluasumisen ryhmäkotia, palvelutalo, palvelukeskustoimintaa sekä lyhytaikaishoito ja päivätoiminta yksikkö. Riistavuoressa meille toiminnasta aluksi kertoi  Jukka Kotila. Kokoustila Rusakossa kuuntelimme kolmea Riistavuoren työntekijää. Fysioterapeuttia tehostetun palveluasumisen yksiköstä, lähihoitajaa muistisairaiden yksiköstä, sekä yhtä työntekijää, joka oli tällä hetkellä yamk opiskelija sosiaali- ja kehittämisen koulutusohjelmassa.   Olisimme mielellämme halunneet tavata myös johtoa ja kuulla heidänkin näkemyksiään.  Opintokäyntimme teemat olivat johtaminen, muistisairaudet, kuntoutus, RAI sekä työterveyshuolto. 
 
Riistavuoren nukkekokoelma

Ryhmäkodit
Ryhmäkodit ovat jaettu asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Ryhmäkodeissa on ympärivuorokautinen valvonta. Tammihovi on arviointi- kuntoutusyksikkö, jossa asuu 28 asiakasta. Siellä arvioidaan asiakaan toimintakyky. Metsäkoto on psykogeriatrinen ryhmäkoti, jossa asuu 26 asukasta ja Tupasvilla on muistisairaiden ryhmäkoti, jossa asuu 26 asukasta. Muistisairaiden ryhmäkodin asukkailla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Periaatteena on, että vuoteeseen ei hoideta, vaan kaikki nousee ylös.
Palvelukeskuksessa hoidetaan loppuun saakka eli myös saattohoito onnistuu. 


Riiistavuoren lasivitriini

Palvelutalo
Palvelutalossa asuu 85 asuntoa ja palvelutalon toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen asiakkaan kanssa tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Lyhytaikaishoito ja päivätoiminta
Lyhytaikaishoidon ja päivätoiminta yksikön tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Palveluilla tuetaan myös omaishoitajia mahdollisilla intervallijaksoilla, jotta omaishoitaja saa vapaa päivän tai vapaa viikon. Tuulenpesä lyhytaikaisyksikössä asuu 14 asiakasta ja Oravanpesä päivätoiminta yksikössä on arkisin 16 asiakasta ja viikonloppuisin 8 asiakasta.

Palvelukeskustoiminta
Palvelukeskustoiminta tarjoaa maksutonta toimintaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille heille myönnetyllä palveluasiakaskortilla.  Palvelukeskustoiminta järjestää retkiä, juhlia, konsertti – ja kulttuuritapahtumia. Lisäksi palvelukeskus tarjoaa mahdollisuutta osallistua kädentaitojen kurssille ja erilaisiin liikuntaryhmiin.
Fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja tekevät jokaiselle asiakkaalle palvelukeskussuunnitelman. Toiminnassa korostetaan palvelutarpeen ennalta ehkäisyä sekä kotona asuvien tukevaa avopalvelun toimintaa. Kuntosalivuoroja ja liikuntaryhmiä on myös hyväkuntoisille ikäihmisille. Lisäksi on opiskelijoiden ohjaamaa toimintaa, työväenopiston kursseja (jotka ovat maksullisia) esimerkiksi kudontakurssi ja piirustus- ja maalauskurssi ikäihmisille. SPR ja vapaaehtoiset ovat myös vahvasti mukana toiminnassa. Terho-kerho on kulttuurirahaston tukemaa toimintaa joka sisältää leikkiä ja yhdessä oloa. Se on kaikenikäisten kohtaamispaikka ja kokoontuu lauantai aamupäivisin. Palvelukeskuksessa on runsaasti erilaista ohjelmaa: Käy esiintyjiä, on teatteriesityksiä, konsertteja, levytansseja kerran kuukaudessa, esim. Hallowen-tanssit oli hiljattain. Lisäksi järjestetään MLL:n mummo-vaari muskareita ja myös lasten muskareita.
Riistavuoren palvelukeskuksessa saa myös sairaanhoitajan antamaa terveysneuvontaa sekä fysioterapeutin antamaa liikuntaneuvontaa- ja ohjausta. Kirjasto on avoinna palvelukeskuksen aukioloaikoina. Kirjastossa on musiikkinurkka, jossa voi kuunnella musiikkia ja rentoutua. Palmian ravintola ja kahvio Alppiruusu ovat avoinna kaikille kävijöille. Atk-opastusta on mahdollista saada vapaaehtoisen opastamana. Pesutupaa voi varata sekä tilauksesta lämmitetään myös saunaa.
Vapaaehtoistoiminta on suuri osa palvelukeskuksen arkea. He voivat toimia mm. keskustelu- tai ulkoilukaverina, harrastusryhmän ohjaajana, kutojana, tapahtuma-apulaisena, esiintyjänä jne.
Yksityisiä palveluntarjoajia palvelukeskuksessa ovat hieroja, jalkahoitaja ja kampaaja.

Riistavuoren periaatteena on asiakaskeskeisyys ja osallisuus. Hoitotyössä asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon omassa hoidossaan.  Erityisen tärkeää on ikäihmisten kohtaaminen ja yksilöllisyys. Toimitaan siten, että asukkaalla olisi hyvä arki. Asukkaan omat voimavarat otetaan huomioon hoito- ja liikkumissuunnitelmaa tehdessä. Seuranta tapahtuu suunnitelman sekä RAI-arvioinnin pohjalta. Asukkaan hoidosta vastaa moniammatillinen hoitotiimi. 
Tämän vuoden tammikuussa Riistavuoressa alkoi aivojumppa –ryhmä.  Aivojumpparyhmä on suljettu ryhmä, johon kuuluu 7 kokemusasiantuntijaa eli aivojumpan ammattilaisia. Toiminta on koettu merkityksellisenä, se on lisännyt asiakkaiden virkeyttä ja osallistumishalua. Ryhmän jäsenet tukevat toinen toistaan ja sen myötä ihmiset ovat tulleet aktiivisemmiksi ja toimintatarmo on palautunut. He oikein odottavat perjantai-päivää, jolloin ryhmä kokoontuu. 
RAI-arviointia tehdään puolen vuoden välein tai jos vointi olennaisesti muuttuu. Vastuuhoitaja ja fysioterapeutti tekevät arvioinnin. Mittauksen tulokset merkitään hoitosuunnitelmaan. 
Riistavuoressa panostetaan työntekijän osaamisen, kehittämiseen ja viihtymiseen.  Erityisen tärkeää on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään.  Riistavuori on saanut EFQM:n laatupalkinnon vuonna 2014.  

Uusille työntekijöille on käytössä perehdytysohjelma. Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja kerran vuodessa pidetään kehityskeskustelut. Koulutustarjonta on laaja ja tieto koulutuksen annista saatetaan koko työyhteisölle. Hyvästä työstä ja kehittämisestä palkitaan esim. henkilökohtaisella lisällä.
Mielestämme Riistavuoressa toteutuivat asiakkaan hyvän hoidon periaatteet, joita ovat mm. asiakaslähtöinen hoitotyö, muistisairaan oikeanlainen kohtaaminen ja toimintaa ylläpitävän työotteen kehittäminen. Kuulimme että henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnkiertoon, mikä osaltaan lisää työn mielekkyyttä ja uusien ideoiden saattamista työyhteisön käyttöön.  Riistavuoren palvelukeskuksessa välittyi selvästi muutosjohtaminen.  Ennen hoitosuunnitelman tekoa esim. RAI tulokset käydään läpi moniammatillisesti ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan eri mittareilla. Asiakasosallisuus on otettu mukaan uudella toimintamallilla 2015, johon osallistuvat asiakkaat, työntekijät ja omaiset. Uudella toimintamallilla mitataan palvelujen laatua ja riittävyyttä sekä miten kehitystyö on sujunut.  Johtotiimeissä asiakasosallisuuden muotoja kehitetään jatkuvasti ja käsitellään asiakkaiden palautteita ja niihin reagoidaan. 

Matka jatkui Riistavuorelta lähijunalla kohti sosiaali- ja terveysministeriötä,
STM ( sosiaaliseti kestävä suomi)
jossa meidät vastaanotti sosiaalineuvos Kari Haavisto. Alun perin meitä piti olla vastassa peruspalveluministeri Rehula, mutta hän oli estynyt tulemaan paikalle samalle päivälle osuneen Sote –käsittelyn vuoksi. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kävi myös esittäytymässä meille ja kertoi lyhyesti ministeriön toiminnasta. Puheessaan hän korosti Sote -palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Haavisto jatkoi siihen, mihin Pöysti puheessaan jäi. Hän puhui yleisellä tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen muun muassa tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Hän otti myös jollain tapaa kantaa meidän etukäteen lähetettyihin kysymyksiin, mutta emme saaneet mielestämme suureen osaan kysymyksiä kuin ympäri pyöreitä vastauksia. Olisimme kaivanneet hieman enemmän panostusta käsiteltäviin aiheisiin, mutta toisaalta ymmärrämme myös, että Sote -käsittely vie tällä hetkellä paljon heidän aikaansa.  

Pikkuparlamentin etupiha
Seuraavaksi suunnistimme Pikkuparlamenttiin, jossa tapasimme kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen. Hän on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja ja tällä hetkellä toisen kauden kansanedustaja sekä toimii muistiliiton puheenjohtajana. Mäkisalo-Ropponen oli selvästi paneutunut lähettämiimme kysymyksiin, jotka koskivat ikäihmisiä ja muistisairaita. Vastauksissa korostui erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisy ja että jokainen voi vaalia aivoterveyttään oikeilla valinnoilla. Muun muassa ravitsemus, liikunta ja aivojen aktiviteetit ovat tärkeitä jokapäiväisessä arjessa. Hän korosti myös työterveyshuollon tärkeyttä työikäisten muistisairauksien hoidossa ja eläkkeelle jäämässä olevien tiedon lisäämisessä, että aivojen säännöllinen kuormittaminen tulisi olla lähes jokapäiväistä myös työelämän päätyttyä. Mäkisalo-Ropponen kertoi, että muistisairauteen liittyvät asiat ovat hänen sydäntään lähellä ja hän pyrkii viemään niitä asioita eteenpäin muun muassa eduskunnan muistiryhmän avulla.

 
Eduskunnan kyselytunti
                                                                                                                                     
Kansanedustajan tapaamisen jälkeen meillä oli hetki aikaa hengähtää syömisen ja pienimuotoisen shoppailun merkeissä. Päivän päätteeksi menimme seuraamaan eduskunnan kyselytuntia, jossa keskusteltiin päivän polttavista teemoista. Päivämme oli hyvin antoisa ja ajatuksia herättävä kokonaisuus. Nyt oli kuitenkin tullut aika lähteä kotiin, osa bussilla ja toiset junalla. Jotta päivä ei mennyt liian helposti, jännitystä piisasi kun huomasimme ostaneemme paluuliput Ruskeasuosta vaikka seisoimmekin Kampin pysäkillä. Nooh, tästäkin selvisimme ja bussimatka kului höpötellen niitä näitä. Meidät otettiin hyvin vastaan Riistavuoren palvelutaloon ja etukäteen lähetettyjä kysymyksiä oli selvästi pohdittu.  Meitä jäi harmittamaan tiukka aikataulu, koska henkilökunta oli panostanut kovasti viivästymisestä huolimatta meidän vierailuumme. Olisimme kuitenkin kaivanneet esimiehen ja/ tai johdon läsnäoloa, jotta olisimme vielä tarkemmin paneutua henkilöstöjohtamiseen liittyviin kysymyksiin. Tähän teemaan olisimme kaivanneet selvästi lisää keskustelua ja mahdollisesti vinkkejä tulevaisuuteen, kun työskentelemme esimiestyössä. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan kaikille eri sektoreille, eikä pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. Varmaan jatkossa pitäisi vielä enemmän korostaa kuntalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä kunnan taloudelle pitkällä aikavälillä. On tärkeää muistaa, että kunnan tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja niihin kohdistuvista riskeistä ja uhista. Myös resursseja olisi hyvä miettiä ja kohdentaa ne sellaiseen toimintaan, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ajattelemme, että juuri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten olisi hyvä tuoda esille enemmän käytännön työn ongelmakohtia, eikä vain jättää niitä kahvipöytäkeskusteluiksi. Tämä voisi onnistua esimerkiksi heidän olemalla aktiivisia oman asuinalueensa kunnallispolitiikassa. 

Tiedämme, että tulevaisuudessa Suomessa muistisairaiden määrä tulee kasvamaan, mutta työikäisten muistisairaiden paljous yllätti meidät. Sen vuoksi olisi tärkeää, että muistisairauksia hoitavilla ammattilaisilla olisi tarpeeksi tietoa, asennetta ja riittäviä resursseja hoitaa heitä. Nyt hallitus näyttää alentavan hoitohenkilökunnanmitoituksia, joka tulee vaikuttamaan selvästi laadukkaaseen hoitoon ja kuntouttamiseen liittyviin asioihin. Toki, kuten kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen tosi, niin numerot eivät ratkaise, mutta ne ohjaavat toimintaa. Kunnat voivat halutessaan tehdä hoitajamitoituksen minimistä maksimin. Tällöin ei välttämättä huomioida hoidon vaativuutta vaan mennään eteenpäin kuin se olisi laki, jota pitää noudattaa, vaikka se on vain hallituksen suositus hoitajamitoituksesta.    

Oli kiva huomata, että eduskunnassa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka vievät hanakasti meidän alaan liittyviä asioita eteenpäin ja haastavat hallitusta pohtimaan tärkeitä asioita.  Terveisin: Tiimi Helmet

Helmet: vas. Tuija Eilittä, Marja Teuho, Sini Louhema, Rina Juntunen, Jenni Koivisto


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti