tiistai 6. marraskuuta 2012

Esperi Care Tilkka: Opintokäynnillä entisessä sotilassairaalassa


Esperi Care työllistää Suomessa noin 2000 ihmistä, heillä on toimipisteitä lähes kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaspäällikkö Minna Tammiruusun mukaan: "Tehostetun ympärivuorokautisen hoidon tarve tulee lisääntymään valtavasti lähivuosina."

Opintokäyntillä Esperi Care Oy:n toimintaa esitteli meille asiakaspäällikkö Minna Tammiruusu sekä johtava palveluvastaava Arja Sokura. Opintokäyntimme kohdistui näyttävällä paikalla Helsingin Huopalahdessa Mannerheimintien päässä sijaitsevaan Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkkaan, jossa on aiemmin toiminut keskussotilassairaala Tilkka. Esperi Care tarjoaa asumispalveluja eri hoivakodeissa, kuten kevythoiva Tilkantähi, tehostettu palveluasumisen yksikö Tilkantoivo, muistihäiriöisille Tilkantupa sekä kuntouttavaa palveluasumista tarjoava Tilkantaika. Tilkassa on mahdollista myös lyhytaikaiseen asumiseen sekä palveluita tarjotaan lähialueen ikääntyneille omaan kotiin Esperin kotihoidon toimesta.Esperi Caren verkosto koostuu:

  • kotiin annettavista palveluista: turvapuhelinpalvelut, kotihoito- ja sairaankuljetuspalvelut
  • ikääntyvien asumispalveluista: Tilkka Helsingissä, Tampereella, Nokialla, Turussa ja muissa suurissa kaupungeissa
  • erityisryhmien asumispalveluista
Hoivayksiköt ovat 15 paikkaisia, kevythoiva-asuminen maksaa 2300 euroa riipuen huoneen koosta, tehostetunhoivan yksikössä asuminen maksaa 4350 euroa ja muistihäiriöyksikössä 4670 euroa. Esperi Caressa on käytössä palveluseteli, jolla maksetaan osa hoidosta, jäljelle jäävän osuuden asiakas maksaa itse.

Esperi Carella on oma laatupäällikkö. Laatu heillä näkyy päivittäisissä toiminnoissa. Sisäiset auditoinnit toimivat järjestelmällisesti ja niistä on poikinut useita kehityshankkeita. Henkilöstöresurssin tehokuutta toi esille mielestämme se, että hoitohenkilökuntaa pystyttiin siirtämään sujuvasti tarpeen mukaan osastolta toiselle.

Palveluvastaavan Arja Sokuran henkilökohtainen näkemys paljon keskustelua ja mielipiteitä herättäneeseen henkilöstömitoitukseen on: "Tarkkaa henkilöstömitoitusta ei sellaisenaan tarvita, vaan asiakkaan kuntoisuus tulee huomioida mitoitusta suunniteltaessa." Sekä Sokuran mukaan: "Henkilöstömitoitukseen tarvitaan myös joustavuutta, sen mukaan paljonko apua asiakas kulloinkin tarvitsee." Tämä kuulostaa meidän mielestämme hyvälle ja on joustavan ja tehokkaan yksikön toimintatapa.

Esperi Caressa hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä kartoitetaan asukkaan hoitoon kuluva aika ja hoitajien määrä. Omaiset otetaan mukaan asukkaan hoidon suunnitteluun. Hoitosuunnitelmat tarkistetaan puolen vuoden välein.

Esperi Caressa kuntouttavahoitotyö näkyy päivittäisissä hoitotoimissa, tukemalla asiakasta tekemään itse päivittäiset toimintansa. Asiakkaat osallistuvat kaikkeen toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti. Ulkoilua järjestetään sitä haluaville. Palvelukeskuksessa asukkaiden käytössä on myös fysioterapeutti. Viriketoimintaa järjestetään päivittäin ja asukkaat saavat osallistua tuokioihin mieltymystensä mukaisesti. Älyteknologiaa ei hoivakeskus ole ottanut käyttöönsä. Jokaisella asukkaalla on oma turvaranneke ja turvapalvelu on käytössä 24 h vuorokaudessa. Huoneet asukkaan on mahdollista kalustaa omilla huonekaluillaan.

Esperi hoivapalvelukeskus Tilkassa oli käytössä Hilkka-kirjausjärjestelmä. Hilkka ei "keskustele" Helsingin tai jonkun muun kaupungin yleisen kirjausjärjestelmän kanssa vaan hoitajan on otettava yhteyttä yksikköön ja tiedusteltava hoitotietoja. Haastavaa tiedonkulun kannalta on, että asukkaita on eri kunnista ja jokaisella on käytössään omat kirjausjärjestelmänsä. Hoitajat ottavat yhteyttä asukkaan omaan terveysasemaan tilatessaan asukkaalle lääkärinajan ja tarvittaessa oma lääkäri käy paikanpäällä lääkärinkäynnillä.

Teksti ja kuvat: Eija Myllymäki ja Pia Pirneskoski


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti