maanantai 24. maaliskuuta 2014

Opintokäynti Riistavuoren vanhuspalvelukeskukseen ja EduskuntaanTeimme opintokäynnin 6.3.2014 Helsinkiin Riistavuoren vanhuspalvelukeskukseen ja sen lisäksi kävimme eduskuntavierailulla tapaamassa ministeri Paula Risikkoa. Opintokäynnillä nousi esiin muutosjohtamisen näkökulmasta ajankohtaisia asioita, joita tässä blogitekstissä nyt käsittelemme.

Asiakaslähtöisiin toimintatapoihin panostaneessa Riistavuoren vanhuspalvelukeskuksessa tapasimme palvelujohtaja Malla Hinttalan, hoitotyön asiantuntija Mari Riilan ja esimies Sari Koiviston, jotka esittelivät meille keskuksen toimintaa ja kertoivat niistä haasteista, joita sote-uudistus on organisaatiossa aiheuttanut. Tänä keväänä eläköityvän johtajan Malla Hinttalan mukaan vanhustenhoidon järjestäminen Helsingissä on ollut raskas prosessi, koska muutoksia on tehty nopealla aikataululla ja avoimet keskusleluyhteydet ovat olleet vähäisiä. Palvelukeskuksen organisaatiouudistus on ollut käynnissä vuoden alusta alkaen ja se on kuormittanut erityisesti lähijohtajia, joiden tukeminen muutosprosessissa on nyt tärkeää. Muutoksen läpiviemisessä työntekijöiden osallistumisen mahdollistaminen on avainasemassa ja tavoitteena on saada kaikki toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti. Muutokselle on annettava aikaa, jotta kaikki osallistujat voivat pohtia asioiden merkitystä asiakkaan saaman palvelun ja oman työnsä kannalta. Strategia jalkautetaan johdolta esimiesten kautta työntekijöille jatkuvan keskustelun ja koulutuksen avulla.

Eduskuntavierailulla tapaamamme ministeri Risikko totesi, että tulevan sote-uudistuksen myötä laadukkaan johtamisen merkitys korostuu, jotta suunnitellut muutokset saadaan vietyä läpi työntekijöitä kuunnellen ja ottaen heidät mukaan suunnitteluprosessiin niin hyvin kuin mahdollista. Hyvin suunniteltu muutos, jonka toteuttamiselle ja johon sopeutumiselle annetaan myös aikaa, edistää työntekijöiden hyvinvointia. Työhyvinvoinnin edistäminen taas vaikuttaa hallituksen tavoitteeseen pidentää työuria, jolla pyritään reagoimaan väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeiden kasvuun.

Risikko säilyttäisi korkeakoulujen duaalimallin, mutta parantaisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä mm. opintojen hyväksilukuun liittyvin linjauksin. Hän näkee, että ammattikorkeakoulu vastaa yliopistoa vahvemmin työelämän tarpeisiin, osallistuu kehittämistyöhön ja luo innovaatioita. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa johtamisopintojen avulla ammattitaitoista muutosjohtamista palvelurakenteista uudistettaessa.

Tiimi Kuusikko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti