tiistai 24. syyskuuta 2013

Ikäjohtamisen tulevaisuusseminaari lähestyyJo perinteeksi tullut TAMKin tulevaisuusseminaari järjestetään Tampereen ammattikorkeakoululla 13.11.2013. Tämän vuoden aiheena on ikäjohtaminen, lähestymistapana ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Aiheesta luennoimaan saapuvat muun muassa Tampereen Kotitorin palvelupäällikkö Tuula Holja ja Tampereen Kaupunkilähetys ry toiminnanjohtaja Maritta Grönroos. Odotettavissa on ajankohtaista ja mielenkiintoista asiaa.

”Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan?”

Asia on moniulotteinen. Ikäjohtamisella tarkoitetaan yleisesti ottaen kaiken ikäisten hyvää johtamista. Siihen sisältyy eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, työntekijän vahvuusalueiden ja työkyvyn arviointi, työstä palautuminen, työntekijän ikääntyminen ja vaikutusmahdollisuudet oman työnsä toteuttamiseen. Ikäjohtaminen ei liity vain määrättyyn ikäryhmään eikä ikä itsessään ole merkitsevin tekijä, vaan iän lisääntymisen myötä kasvava yksilöllisyys. Hyvä ikäjohtaminen edistää koko työyhteisön hyvinvointia ja parhaimmillaan parantaa myös työn tuloksia. (Työterveyslaitoksen www-sivut)

Teksti: Team Ahma, 13YTEDI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti