torstai 20. joulukuuta 2012

Hyvinvointia Kotitorilta!Kotitori on vuodesta 2009 helpottanut tamperelaisten ikäihmisten selviytymistä kotona. Toiminta-ajatuksena on ”kaikki saman katon alta” asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan kuuntelemalla, sillä asiakas itse on paras asiantuntija omien tarpeiden hahmottamisessa. Ratkaisukeskeinen toiminta on aktiivisessa käytössä Kotitorilla, osataan esittää oikeita kysymyksiä ja ollaan läsnä asiakkaan tilanteessa. Tämä on tuonut toivottua tulosta, sillä asiakkailta on tullut suurta kiitosta Kotitorin toiminnasta. Asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi juuri sellaisena kuin he ovat. Asiakastyytyväisyyskyselyissä Kotitorin Puutarhakadun toiminta onkin saanut jatkuvasti yli nelosen keskiarvon, arvosteluasteikon ollessa 1-5.

Kotitorin toiminnassa on panostettu matalan kynnyksen luomiseen, mikä on onnistunut mainiosti. Kotitorilta asiakas saa tietoa 3. sektorin, yksityisen ja kaupungin tarjoamista palveluista. Samalla asiakasta neuvotaan Kelan ja kotitalousvähennysten sekä muiden huomioitavien asioiden kanssa. 

Hyvään ja kannattavaan tulokseen vaaditaan motivoituneita työntekijöitä. ”Sallivassa ja innostavassa ilmapiirissä on ihana tehdä töitä yhdessä”, kertoo iloisena haastateltava Kotitorin työntekijä Jenni Leijo. Kotitori on Leijon mukaan mielenkiintoinen työpaikka, missä saa olla mukana kehittämässä toimintaa. Jokainen työntekijä kasvaa toisensa mukana, ”yksin ei ole mitään”, epätäydellisyyden salliminen helpottaa myös asiakkaiden puutteellisuuden ymmärtämistä. Näistä tekijöistä saadaan luotua lämmin ja houkutteleva ilmapiiri Kotitorin tiloihin, mikä välittyy asiakkaallekin.  

Kotitori on monimutkainen konsepti, missä on mukana monta organisaatiota. Siitä huolimatta Kotitorin uudenlainen johtamistyyli saa Leijon kiitokset, sillä monelta suunnalta tuleva johtaminen antaa eväät parempaan työtulokseen. Monen eri ihmisen silmät ja korvat hahmottavat erilaisia asioita, mikä luo rikkauden johtamiseen ja ohjaamiseen. Silti jokaisen työntekijän mielipidettä kuunnellaan, mikä on avain työntekijän arvostukseen.

Kotitori on ollut monen ikäihmisen pelastus, täältä asiakas on saanut kuuntelua ja ymmärrystä! Ja ennen kaikkea Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen, sillä Kotitori on ostettu palvelu ja kannattavuusluvut kiinnostavat. Kotitori onkin todella kannattava konsepti, se on tuonut kaupungille miljoonan säästöt, joten ei ole ihme, että tällainen malli herättää mielenkiintoa muissa kaupungeissa.


Teksti: Laura Sylve

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti