keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

PR-tiimin ajatuksia ja kokemuksia koulutuksesta

YAMK - INFOPÄIVÄNÄ 14.3.2012
 
Sosiaali- ja terveysalalla tapahtuu jatkuvaa kehitystä ja kehittämistä. Halu pysyä mukana muutoksessa sekä kasvattaa omaa asiantuntijuutta sai meidät kiinnostumaan ylemmän ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Myös oman työn ja työyhteisön kehittäminen kiehtoivat. 

  
Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella, mikä innosti hakemaan koulutusohjelmaan. Koulutukseen kuuluu opinnäytetyö, jonka voi myös tehdä oman työpaikan kehittämistarpeiden näkökulmasta. Opinnoissa keskeisenä olevat työelämälähtöiset kehittämistehtävät antavat valmiuksia työskennellä erilaisissa projekteissa, suunnitella koulutuksia sekä toimia oman työyhteisön kehittäjinä. Lisäksi asiantuntijaluennot syventävät osaamista terveyden edistämisestä.

Koulutuksessa tehdään paljon tehtäviä yhdessä oman moniammatillisen tiimin kanssa. Ajatusten ja näkemysten jakaminen on antoisaa ja näkökulmia laajentavaa. Opiskelujen edetessä olemme myös kokeneet tiimin tuen ja ryhmän opettajan kannustuksen arvokkaaksi.

Krista Viholainen  ja Jenni Leijo 10YTEDI
Marjo Koivisto, Tuula Holappa, Outi Väätäinen 11YTEDI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti