tiistai 1. huhtikuuta 2014

Tamkin tähdet Helsingissä 6.3.2014

TAMK:n tähdet; blogiteksti 1.4.2014


Osana henkilöstöjohtamisen opintoja ryhmämme 13YTEDI suuntasi kohti Helsinkiä 6.3.2014. Matkan tarkoitus oli vierailla Riistavuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa sekä eduskunnassa, jossa tapasimme ministeri Paula Risikon. Ennen matkaa laadimme tiimeittäin kysymyksiä vierailukohteisiin näkökulmana etenkin ajankohtainen muutosjohtajuus.

Ensimmäinen vierailukohde oli Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, jossa tapasimme johtaja Malla Hinttalan. Helsingin kaupungin vanhuspalveluohjelman yhtenä strategisena linjauksena on ollut ympärivuorokautisen hoidon rakenteen uudistaminen, jonka myötä Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus on kokenut rakenteellisia uudistuksia. Johtaja Hinttalan mukaan muutokset ovat olleet hyviä, mutta ne ovat vaatineet suuria ja nopeita muutoksia, ja asettaneet haasteita johtajuudelle.

Rakenneuudistuksen myötä päivä- ja palvelukeskustoiminta, kotihoito sekä sosiaali- ja lähityö yhdistyivät. Uudistuksen tavoitteena on ollut vähentää toimintojen päällekkäisyyttä, mikä johtaja Hinttalan mielstä onkin nyt toteutunut. Nyt palvelukeskuksesta käsin koordinoidaan alueen asukkaiden palveluita, ja yhteistyö kotihoidon kanssa on tiivistä ja tarkoituksenmukaista. Uudistuksen myötä johtaja Hinttalan alaisuudessa on nyt lähes 350 työntekijää, ja esimiesten johtajuustaidoilla on suuri merkitys toiminnan sujuvuudelle.

Riistavuoren uudet asiakkaat tulevat kaupungin sairaalasta tai kotihoidon kautta. Ensimmäisenä asiakas tulee Riistavuoreen arviointi- ja kuntoutusjaksolle. Jakson tavoitteena on, että asiakkaan kuntoutumista tuetaan niin, että hän pystyy jakson jälkeen palaamaan omaan kotiin. Riistavuoressa asiakas viettää tällä hetkellä keskimäärin neljä viikkoa, joten läpivirtaus on suuri. Asiakkaiden henkilökohtaisesti räätälöityjen tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan monialaista osaamista sekä yhteistyötä henkilöstön kesken. Työyhteisövalmennus, jossa kokeneet kollegat jakavat osaamista noviiseille, on koettu tärkeäksi. Riistavuoren henkilökunnan koulutusta tuetaan hyvin, ja hyviä sekä näyttöön perustuvia käytäntöjä päivitetään sairaanhoitajien tutkimusklubilla. Kun hoitotyö on näyttöön perustuvaa ja tavoitteellista, jää välittömään hoitotyöhön enemmän aikaa. Asukkaiden kuntoutumistavoitteiden etenemistä seurataan päivittäisten kirjaamisten avulla, ja vuoropuhelu henkilöstön sekä lähiesimisten välillä on tiivistä.

Muutosjohtaminen edellyttää johtaja Hinttalan mukaan esimieheltä jatkuvaa keskustelua tulevista muutoksista. Riistavuoressa vaaditut muutokset on tehty olemassa olevilla resursseilla. Vakanssipohjiin sen sijaan on tehty muutoksia. Johtaja Hinttalan mielestä koko johtamisen paketin tulisi olla samassa yksikössä (talous, henkilöstö ja sisällön johtaminen). Johtamisen esteenä on mm. henkilöitynyt valta ja hierarkkinen työnjako. Hyvää johtamista lisää johtajan innovatiivisuus ja luovuus. Tässä kannattaa ottaa koko henkilökunta ideointiin mukaan. Osallistuminen edistää sitoutumista. Viestinnästä on hyvä tehdä viestintästrategia ja viestiä muutoksista ennakkoon. Asioista puhuminen avoimesti vähentää väärien käsitysten syntymistä ja lisää ymmärrystä muutosten keskellä. Johtajalla sekä henkilökunnalla on myös oltava tilaa ja aikaa eettisille pohdinnoille.


Eduskuntavierailu alkoi opastetulla eduskuntakierroksella, jonka jälkeen pääsimme seuraamaan kyselytuntia. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen sai ahkerasti vastailla puhemiesten kysymyksiin VPL:n osalta, joka onneksemme oli kyselytunnin ensimmäinen aihe. Kyselytunnin jälkeen meidän vastaan otti sosiaali- ja terveysminsteri Paula Risikko avustajansa kanssa. Ministeri Risikko on ollut kehittämässä YAMK tutkintoa, js meillä olikin arvostava vastaanotto Kokoomuksen ryhmähuoneessa.


Ministeri Risikko aloitti keskustelun kertomalla suunnitelmasta pidentää työuria. Työurien pidentämiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä työoloja, ja sovittamalla paremmin yhteen työ- ja perhe-elämää. Myös osatyökykyisten potentiaalia täytyisi nykyistä paremmin hyödyntää työelämässä. Etenkin sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta on tärkeä lisätä, koska nuorten ikäluokkien ei uskota voivan täyttää tulevaa työvoimapulaa. Työuria myös sillä alalla on pidennettävä, ja vetovoimaisuuden edistämiseksi on käynnistetty Mielekäs-ohjelma.

Dualistinen koulutusmalli vaatii ministeri Riskon mielestä kehittämistä etenkin hyväksi lukujen osalta. Hän pitää kuitenkin tärkeänä YAMK koulutuksen säilymistä, sillä se vastaa parhaiten juuri työelämän tarpeita. Rakennemuutoslaki vaatii ministerin mukaan paljon muutoksia, ja päällekkäisyyksiä täytyy saada pois. Tällä hetkellä saumatonta hoitoketjua haittaa perus- ja erikoissairaanhoidon eri hallinnot. Kuntien talous on joutunut tiukille monien uudistusten myötä. Kuntien määrärahoja on jaettu tähän mennessä tarpeen, eli sairastavuuden mukaan. Ministeri Risikon mielestä voi olla mahdollista, että tulevaisuudessa kuntia voidaan tukea myös terveyden edistämisen kriteereillä.

Ministerin kiitäessä jo seuraavaan kokoukseen, jäimme avustajan kanssa kahvikupn ääreen keskustelemaan päivän aikana kuullusta. Mielenkiintoista asiaa ja opittavaa löytyi molemmista vierailukohteista. Jospa kuullusta saisi jotain omiin tulevaisuuden työelämätaitoihin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti